[Translate to Lettisch:] Eyecatcher Bild (Dieser Text wird bei Layout "Hintergrund Bild" nicht angezeigt)

Unterüberschrift

[Translate to Lettisch:]

Dieser Text wird bei Layout "Hintergrund Bild" nicht angezeigt

Explore plus

Šī vietne ir pieejama arī valodā:

Angliski (English)     Rumāņu (român)     Portugāļu (português)    Vāciski (deutsch)

 

Mērķis

EXPLORE+ ir 2 gadu izglītības projekts (01.06.2021. – 31.05.2023.), kas radīs jaunu metodoloģiju izglītības un kultūras nozaru pārstāvjiem, lai kopīgi attīstītu transdisciplināras un radošas mācīšanās mijiedarbību. Veidojot savstarpējo organizāciju pieredzes apmaiņu. Aktivizējot skolēnos zinātkāri un jaunu ideju ģenerēšanu, dodot projektu darbus un kolektīvo mākslas darbu izstrādi, lai pilnveidotu STEAM jomā nepieciešamās prasmes - radošumu, kritisko domāšanu un pašvadītu mācīšanos. Galvenais mērķis ir izveidot oriģinālu un inovatīvu darba metodoloģiju, kas ļauj jauniešiem veidot pašiem savus radošos risinājumus sabiedrības izaicinājumiem, kas saistīti ar zinātnes nozīmības noliegumu, dezinformāciju vai citām problēmām, kas rada bažas Eiropas kopienās.

EXPLORE+ konsorcija sastāvā ir izglītības centri, skolas, muzeji, zinātnes centri un pašvaldības, kuru mērķis ir izveidot sadarbības modeļus starp skolu, kultūras organizācijām un sabiedrību,

  • lai papildinātu formālās mācīšanās procesu, izmantojot "radošas izpētes" pedagoģiju, kas veicina transdisciplināru mācīšanos kultūras un sociālajos kontekstos
  • pilnveidojot skolēnu radošuma un STEAM nozares prasmes, kas attīsta jauniešus par novatoriem
  • piedāvā pedagoģiskos rīkus un metodes, kas palīdz pedagogu un izglītības pārstāvju kopienām visā Eiropā. Veidojot partnerību starp izglītību un kultūru, kas tiecās ilgtspējīgas un aktīvas pilsonības izpausmēm sabiedrībā.

EXPLORE+ iesaista 150 skolēnus un 80 izglītības/kultūras ekspertus kā dalībniekus un līdzautorus metodoloģijas un aktivitāšu izstrādē, kas ietver 3 savstarpējās mācīšanās pieredzes apmeklējumus, 3 publiskos zinātniskos seminārus, iekļaujot 3 informatīvās sesijas par EXPLORE+ metodoloģiju, rīku komplektu un MOOC kursu.

Visi projekta dalībnieki pārstāv pilsētas, kas ir bijušas, ir vai būs Eiropas kultūras galvaspilsētas.

Pilns projekta nosaukums: Creative exploration of curiosity for innovative transdisciplinary, STEAM and social learning
Projekta identifikācija: 2020-1-DE03-KA227-SCH-093721
Projekta numurs: VG-227-IN-SN-20-24-093721

Projekta rezultāti:
Buklets par rīku komplektu (angliski)
Buklets par rīku komplekts (vāciski)
Buklets par rīku komplekts (portugāļu)
Buklets par rīku komplekts (latviski)
Buklets par rīku komplekts (rumāņu)

Massive Open Online Course (MOOC)

Koncepciju seminārā Museu Zer0 (angliski)

Partneri

Jaunumi

Timisoaras rātsnams organizēja Eiropas projekta noslēguma konferenci, kas veltīta starpdisciplinārajai izglītībai, 2023.gada maijs

Timišoaras rātsnams piektdien, 19. maijā, no plkst. 10:00 organizēja "EXPLORE + creative explorations of curiosity for transdisciplinary innovation, STEAM and social learning" rezultātu izplatīšanas noslēguma konferenci. Konference notika FITT ēkā (Jauniešu mājā), Arieș ielā 19, zālēs 03-04, pirmajā stāvā.

Projektā, kas tika uzsākts 2021. gada rudenī Kemnicā, Vācijā, tika organizēti kopīgi apmācību un mobilitātes pasākumi, kuru mērķis bija attīstīt vietējo un reģionālo politiku izglītības jomā, kā arī paaugstināt jauniešu iesaistes līmeni kustībās, kas veicina Eiropas jaunatnes mērķi.  Aktivitātes ietvēra mācību vizītes, STEAM izglītības aktivitāšu attīstību un zinātnes gadatirgus. Sadarbība starp skolām, kultūras aģentūrām un pilsonisko sabiedrību ir veicinājusi rīku komplekta kā atvērta mācību avota izstrādi pēc STEAM modeļa. STEAM modelis ir izglītības metode, kas izmanto zinātni, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslu un matemātiku kā piekļuves punktus skolēnu sarunu un kritiskās domāšanas attīstībai.

Noslēguma izplatīšanas konferencē tika prezentēta gan projektā iesaistīto valstu labā prakse, gan noderīga informācija no Timišoaras, pievēršot uzmanību gan Timišoaras pašvaldības piešķirtā atbalsta aspektiem, tostarp finansiālajiem, izmantojot īpaši šim nolūkam izveidotās struktūras, praktiskie aspekti jauniešu apmācībai, apvienojot teoriju un zinātni ar eksperimentu un praktisku pielietojumu.

Detaļas

Pieredzes apmaiņas seminārs Cēsīs, 2023. gada maijs

Datos balstīta lēmumu pieņemšana STEAM jomās

Erasmus+ projekta “EXPLORE+ creative exploration of curiosity for innovative transdisciplinary, STEAM and social learning” ietvaros kopā ar projekta partneriem no Faro (Portugāle), Timišoāras (Rumānija) un Kemnicas (Vācija) tika izveidoti metodiskie materiāli pedagogiem. Šo materiālu praktisko pielietojumu viņiem bija iespēja izpētīt un izmēģināt semināra laikā.

Seminārā tika aicināti vairāk nekā 50 pedagogi no Cēsu pilsētas, Cēsu rajona un citiem novadiem no vispārējās izglītības iestādēm, izglītības organizācijām un interesentiem. Tie bija skolotāji un eksperti, kuri māca STEM un mākslas priekšmetus, kuri vēlējās izpētīt jaunas metodikas un mācību pieejas, kā mācīt dabaszinātnes un mākslas priekšmetus integrētā un novatoriskākā veidā. Skolotāji tika aicināti, izmantojot skolu oficiālās e-pasta adreses un Latvijas projekta partneru veidotos ierakstus sociālajos tīklos.

Konferences laikā skolotāji apmeklēja EXPLORE+ projekta partneru no Latvijas - Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu novada pašvaldības pārstāvju - prezentāciju, lai iepazītos ar informāciju par projekta mērķiem un projekta gaitā radītajiem rezultātiem – “rīku komplekts zinātkārei un uz radošumu balstītām mācībām” un pašvadīto profesionālās attīstības kursu skolotājiem (MOOC) – kā arī iegūtu praktiskus ieteikumus, kā šos materiālus izmantot mācību procesā ar skolēniem. Dalībniekiem bija arī iespēja izpētīt MOOC tīmekļa vietni un paņemt līdzi “rīku komplekts zinātkārei un uz radošumu balstītām mācībām” drukātās versijas, lai to popularizētu savās skolās. Dalībnieki tika informēti arī par projekta EXPLORE+ tīmekļa vietni www.exploreplus.eu, kurā viņi var atrast visus materiālus un lejupielādēt rīku komplekta digitālo versiju un iegūt piekļuvi MOOC.

Pēc Erasmus+ projekta “EXPLORE+” prezentācijas skolotāji apmeklēja praktisko darbnīcu, ko vadīja Kosmosa izziņas centra eksperti. Tās laikā tika izveidots kosmosa raķetes modelis, lai to testētu ar dažādiem mērījumiem, piemēram – svaru un formu. Attiecīgi pieņemtu uz datiem balstītus lēmumus un veiktu uzlabojumus, lai izveidotu labāko iespējamo raķeti. Skolotāji izmantoja dažādus sadzīvē pieejamus materiālus raķešu veidošanai, piemēram, papīru, šķēres, līmi, plastmasas tūbiņu u.c. Tādā veidā caur praktisku darbnīcu tika parādīts piemērs, kā EXPLORE+ aprakstīto saturu izmantot darbā ar skolēniem.

Pēc semināra skolotāji sniedza mutiskas atsauksmes pasākuma organizatoriem par savu pieredzi seminārā. Galvenie komentāri bija, ka tas bija patiešām praktiski un noderīgi, un viņi jau identificējuši tēmas saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu, kur šādu pieeju – “Datos balstītu lēmumu pieņemšanu” īstenot.

EXPLORE atbildes tagadnei un nākotnei

“Vai atceraties Pitagora teorēmu un kāpēc tā ir noderīga dzīvē?” Ar šiem vārdiem Graziela Heninga atklāja projekta "EXPLORE" multiplikatora pasākumu (zinātnes semināru), kas notika 2023. gada 25. aprīlī Kemnicā, Vācijā, Vācijas Spēļu muzejā  "Deutsches SPIELEmuseum". Viņa ir atbildīgā persona par šo projektu  solaris FZU organizācijā. Tā kā viņa ir arī mamma, viņa zina situāciju, kad viņa jautā saviem bērniem: "Kā Tev šodien gāja skolā?" un viņi atbild: "Labi." ar zemu motivāciju, bez papildus skaidrojumiem.

Tieši tāpēc ir nepieciešams projekts EXPLORE+, lai pētītu un attīstītu inovatīvas mācīšanās metodes, lai ne tikai mācītu skolēniem zināšanas, bet arī radītu aizraušanos par tām un tādējādi ilgstoši saglabātu zināšanas viņu prātos.

Multiplikatora pasākumā, Eiropas Kultūras galvaspilsēta Kemnice un pilsētas Eiropas savienības birojs, kā arī vietējo organizāciju pārstāvji no dažādām nozarēm, iepazīstināja ar savu piedāvājumu un konceptiem saistībā ar šī brīža un nākotnes izaicinājumiem. Starptautiski pārstāvēta skatītāju auditorija, apmēram 60 cilvēku skaitā, vienojās par to, kas multiplikatora pasākumā bija prātā paliekošākie projekti.

Kemnices projekts "GenerationenLandWirtschaft" (Paaudžu lauksaimniecība) ieguva vislielāko atbalstu. Tas piedāvā apmācības un konsultācijas ilgtspējīgai lauksaimniecībai, lai veicinātu izpratni un sniegtu ieteikumus nozares pārstāvjiem. PHÄNOMENIA no Stolbergas Vācijā, dalījās ar piemēriem, kā padarīt kartogrāfijas apguvi interesantāku - apvienojot to ar āķīgām mīklām. Kā arī digitālās lasīšanas mācīšanās koncepcija, arī bija auditorija interesants projekts par ko vēlētos uzzināt vairāk.

Mēs pateicamies visiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem, izstādēm un iesaistītajiem auditorijā par viņu ieguldījumu! EXPLORE+ projekta noslēguma pasākums ir plānots notikt Timišoarā, Rumānijā, maija vidū 2023. gadā.

Pieredzes apmaiņas konference Faro, 2023. gada aprīlis

Konference Faro bija nozīmīga. Ar nosaukumu "Mākslas un zinātnes izstāde". Pasākumu 2023. gada 28. aprīlī organizēja Agrupamento De Escolas Pinheiro E Rosa Portugāles Sporta un jaunatnes institūta telpās Faro pilsētā, ar vairākām izstādēm un aktivitātēm.

Laikā no 2023. gada 24. līdz 28. aprīlim tika organizētas dažādas darbnīcas un izstādes programmā PELE Percurso Artístico Faro un Bienal Cultura e Educação, un tās vainagojās ar noslēguma konferenci par STEAM metodoloģijas (zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslas un matemātikas) ieviešanu skolā.

Vairāk nekā 50 skolotāji, izglītības un kultūras eksperti, pasniedzēji, pašvaldību darbinieki un  citi interesenti, kas meklē partnerības STEAM projektu īstenošanai no dažādām skolām, kultūras iestādēm un citām privātajām iestādēm apmeklēja pasākumu.
Pasākuma pirmajā daļā tika iepazīstināts ar projektu Nacionālā mākslas stratēģijas komisārs un Algarves Dabas zinātņu centra direktors, kuri izrādīja lielu interesi par projektu. Pēc īsa apskata par mākslas un zinātnes lomu pedagogiem, dalībnieki apsprieda STEAM pieejas nozīmi kā mācību standarta padziļināšanas iespēju.
Pasākuma otrajā daļā projekta "EXPLORE+ Creative Exploration of Curiosity for Innovative Transdisciplinary, STEAM un Social Learning" ietvaros tika parādīti intelektuālie rezultāti. João Vargues, kas pārstāv MuseuZer0 muzeju, iepazīstināja ar projektā veidoto “rīku komplektu zinātkārei un uz radošumu balstītām mācībām”, kas izstrādāts, lai izplatītu projekta EXPLORE+ mācību materiālus un metodes. Šī rīku komplekta galvenais mērķis ir veicināt un apmainīties ar novatorisku pedagoģisko praksi, kas veicina zinātkāri, radošumu, STEAM prasmes, zinātnisko pratību un kritisko domāšanu mācību procesā. Tā mērķis ir dot skolēniem nepieciešamos “instrumentus”, lai pārbaudītu savas spējas, intereses un šo prasmju atbilstību vietējai sabiedrībai.

André Lara, kas pārstāv AE Pinheiro e Rosa, iepazīstināja ar EXPLORE+ zinātkāri un radošumu orientētu pašvadīto profesionālās attīstības kursu skolotājiem MOOC, kas ir otrais projekta rezultāts. Tiešsaistes kurss ir brīvi pieejams visiem un īpaši paredzēts skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem un izglītības ekspertiem, kuri strādā zinātnes centros un muzejos. Kurss balstās uz zināšanām un atziņām, kas iegūtas trīs atšķirīgos pieredzes apmaiņas braucienos, kas tika organizēti Vācijā, Portugālē un Latvijā EXPLORE+ projekta ietvaros. Tas ietver praktiskus vingrinājumus, vadlīnijas, apmācības, izvērtēšanas rīku, mācību vingrinājumus un diskusiju forumu, un tas viss ir vērsts uz zinātkāres, radošuma, zinātniskās izpētes un STEAM principu veicināšanu profesionālajā vidē.

Konferences trešajā daļā tika prezentēti dažādi STEAM prakses piemēri, kurus šī projekta laikā pārbaudīja un ieviesa Pinheiro e Rosa vidusskolā sadarbībā ar Museu Zer0.

Svarīgi pieminēt, ka projekts EXPLORE+ bija iespēja reģionālas sadarbības izveidei, kuras mērķis ir veicināt “Vietējo mākslinieku" ienākšanu skolā, kas atrodas Algarves reģionā. Programma uzsver mākslinieku iesaisti izglītības iestādēs, veicinot regulāru mijiedarbību un sadarbību starp māksliniekiem un skolām. Mērķis ir integrēt mākslinieciskos procesus un prakses mācību saturā, veicinot skolēniem vispusīgu māksliniecisko pieredzi.
Projekta īpašo aktualitāti izceļ arī šis svarīgais aspekts, proti, Nacionālās mākslas stratēģijas un Reģionālās kultūras direkcijas sadarbības protokola oficiāla parakstīšana. Parakstīšanas ceremonijā piedalījās Nacionālā mākslas stratēģijas komisārs Paulo Piress do Vale un reģionālā kultūras direktore Adriana Nogeira.
Konferences pasākuma programma:
2023. gada 24.–28. aprīlis

"Zinātnes izstāde" - Izstāde:
- Zinātniskie plakāti - Studenti ES Pinheiro e Rosa
- Zinātniskie modeļi - Studenti ES Pinheiro e Rosa
- "Mūsu āda" - Ādas funkciju un tās tonalitātes saistīšana, 4. kursa EB Vale de Carneiros
Optical Illusions Illustration 9. klases EB Neves Júnior skolēni
"Stāstu čuksti" (atklāšana 24. aprīlī, 18.00)
- Maria Flaminga teātris

27. aprīlis
09:30 4. kursa studentu konference par pielāgošanos klimata pārmaiņām ES Tomás Cabreira — organizē ES Tomás Cabreira sadarbībā ar Faro, Olhão un Lulé vidusskolām.

28. aprīlis
Konference: "STEAM metodoloģijas pielietošana būtisku mācību attīstībā portugāļu mācību standartā" aicinot skolotājus un citus izglītības speciālistus, skolēnus (no 9. klases līdz vidusskolai), kā arī kultūras ekspertus, māksliniekus un zinātniekus, kuri ir ieinteresēti sadarboties ar skolām.
Pasākuma programma:
9:00 Dalībnieku pieņemšana
9:30 Atklāšana un uzruna AEPROSA direktors Fransisko Soaress un Portugāles Sporta un jaunatnes institūta reģionālais direktors Kustodio Moreno.
9:45 I panelis - Mākslas nacionālās stratēģijas un dabas zinātņu pulciņu ieguldījums mācību procesa pasniegšanas novitātēs veicinot starpdisciplināru zinātnes un mākslas jomu sadarbību, izmantojot STEAM metodoloģijas (zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslas, un matemātikas) iespējas.

  • Paulo Pires do Vale, Nacionālā mākslas stratēģijas komisārs
  • Cristina Veiga-Pires, Algarves dzīvās zinātnes centra izpilddirektore

11:15 II panelis - Explore+ rīku komplekta zinātkārei un uz radošumu balstītām mācībām un pašvadīto profesionālās attīstības kursa skolotājiem (MOOC) prezentācija, kas izveidota Explore+ projekta ietvaros: “creative exploration of curiosity for innovative transdisciplinary, STEAM and social learning”

  • André Lara, AE Pinheiro e Rosa projekta koordinators
  • João Vargues, projekta koordinators Museu Zer0

12:15 Sadarbības protokola parakstīšana starp Nacionālo mākslas stratēģiju un Reģionālo kultūras direktorātu

  • Nacionālā mākslas stratēģijas komisārs, Paulo Pires do Vale
  • Reģionālās kultūras direktore, Adriana Nogueira

12:20 Mākslas un zinātnes praktiskās aktivitātes
13:00 Konferences beigas

Kā daļa no programmas  PELE Percurso Artístico Faro un  Bienal Cultura e Educação mākslas un zinātnes konference notika nedēļā no 24. līdz 28. aprīlim.

Cēsu “Mācies STEM caur kosmosu!” darbnīca, 2022. gada decembris

Projekta EXPLORE+ ietvaros tika organizēts izbraukums uz skolām, lai pārbaudītu izstrādāto mācību materiālu no EXPLORE+ “Rīku komplekts zinātkārei un uz radošumu balstītām mācībām” pielietojamību izglītības procesā un iepazīstinātu ar tiem skolotājus, kuri šos materiālus varētu izmantot savās klasēs. Kopumā materiāli ir izstrādāti STEAM jomā, un Cēsu piedāvātās nodarbības ar tēmu "kosmoss", kas kalpo kā saistošs elements, lai radītu skolēnos interesi par nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi skolā.

Brauciena laikā aptuveni 25 5. klašu skolēniem tika novadīts seminārs par kosmosa izpēti un tās nozīmīgākajiem atklājumiem. Turklāt skolēniem bija iespēja veidot savus kosmiskos modeļus, izmantojot projektā balstītas mācību metodes. Pēc semināra arī skolas skolotāji uzzināja par veidiem, kā izstrādāto “Rīku komplekts zinātkārei un uz radošumu balstītām mācībām” materiālus iekļaut ikdienas mācībās skolā.

 

Radošo projektu prezentācija, 2022. gada novembris

2022. gada 21. un 22. oktobrī Vācijas nacionālā aģentūra starptautiskajai apmaiņai un sadarbībai skolās uzaicināja organizācijas, kas nodarbojas ar Erasmus+ projektiem, uz bijušo Vācijas galvaspilsētu Bonnu. Divu dienu pasākums norisinājās, lai veidotu sadarbības tīklus starp organizācijām un to pārstāvjiem, apmainītos pieredzē ar projektiem un radītu jaunas idejas.

Uzaicinājumam sekoja 37 organizācijas, arī solaris FZU no Kemnicas kā Explore+ projekta vadošais partneris. Tā kā projekts ir saistīts ar iedibināto metožu pilnveidi, jaunu ceļu un radošu risinājumu atrašanu, to prezentēja interaktīvais plakāts: Interesenti varēja nospiest pogas pie plakātā norādītājām projekta daļām, par kurām vēlējās vairāk uzzināt informāciju - kas iedarbināja audio failu, kur sīkāka informācija tika sniegta par konkrēto projekta daļu. Tātad Harija Potera burvju pasaule vairs nav tikai fantāzija! Šo metodi izstrādāja Junge Tüftler gGmbH no Berlīnes.

Pasākumā tika demonstrēti ļoti dažādi projekti, sākot no matemātikas ietekmes uz mūsu domāšanu un beidzot ar jautājumu par to, kā jāprojektē skolas ēka, lai tā atbalstītu mācību procesu.

 

Museu Zer0 sāks paplašinātās realitātes darbnīcas 2022. gada oktobrī

2022. gada oktobrī Portugāles projekta partneris Museu Zer0 uzsāka savas darbnīcas paplašinātajā realitātē kopā ar mākslinieku Alexandre Piedade, Pinheiro e Rosa skolā, Faro.

Šīs darbnīcas notiks šīs skolas bioloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas stundās, aptuveni 20 skolēnu klasēs, parādot, ka caur šo Digitālās mākslas jomu ir iespējams mācīties mūsdienīgi un jautri.

 

 

solaris darbnīca par plastmasas pārstrādi, 2022. gada septembris

No 2022. gada 19. līdz 23. septembrim Kemnicā norisinājās lieliska, aizraujoša un jautra UNESCO School Camp 2022 nedēļa.

Dalībnieku vidū bija aptuveni 50 valsts un ārvalstu studenti un skolotāji no Vācijas (Saksijas), Polijas un Čehijas. Programma ietvēra dalību atklāšanas un noslēguma konferencēs, kā arī dažādas aktivitātes par ilgtspējību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

Starp dažādiem runātājiem bija pedagogi no solaris FZU, kas organizēja darbnīcu trešdienā, 2022. gada 21. septembrī, padarot to par nedēļas spilgtāko notikumu.

Darbnīca norisinājās ar devīzi “Ilgtspējība ikdienā – kā tikt galā ar plastmasu” un tika sadalīta divās daļās:

1. Pirmā daļa kā teorētisks pārskats parādīja, ka plastmasa ir svarīga un vērtīga, taču, nonākot vidē, tā var nodarīt lielu kaitējumu ekosistēmām un dzīviem organismiem. Semināra mērķis bija informēt auditoriju kopumā un īpaši skolotājus par to, kā šo tēmu var risināt skolā un klasē, uzsverot nepieciešamo praktisko nozīmi, kurai ir jāpievieno teorētiskā pieeja.
Prezentāciju var apskatīt  šeit.

2. Otrajā daļā praktiskā daļa, izpētīti dažādi sintētiskie materiāli un veikti eksperimenti, lai novērotu materiāla fizikālās un ķīmiskās īpašības un ietekmi uz vidi.

Brošūra: UNESCO skolas nometne 2022 (vāciski)
Pārskats: UNESCO skolas nometne 2022 (vāciski)

Partneru tikšanās Faro, 2022. gada jūnijā

Jūnija beigās Erasmus+ projekta Explore+ partneri tikās Faro, Portugālē, uz vadošā partnera solaris FZU organizētu tikšanos, lai pamanītu un pārrunātu jau sasniegtos mērķus, kā arī definētu uzdevumus projekta otrajā pusē. Tika pārbaudīti starprezultāti, piemēram, publikācijas par projektu, kā arī projekta tīmekļa vietne, un attiecīgi apspriesti turpmākie soļi.

Interesants projekta rezultāts radās, piemēram, no portugāļu partnera Agrupomento de Escolas Pinheiro e Rosa — iedvesmojoties no Explore+ iepriekšējām aktivitātēm, ir radīta jauna koncepcija skolas mācību programmai, kas ar mākslas palīdzību rada piekļuvi zinātnei. Turpmākajā projekta gaitā galvenais uzdevums ir mācību materiālu komplekta struktūras pabeigšana skolotājiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem kultūras un izglītības nozarē strādājošajiem. Papildus tika apspriesta interaktīva mācību kursa satura veidošana, kas drīzumā tiks integrēts ar atbilstošas platformas starpniecību.
Nākamā tikšanās Timišoarā, Rumānijā, 2023. gadā, būs arī pēdējā klātienes tikšanās projektā. Explore+ ir paredzēts tur prezentēt kā daļu no pilsētu Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas un tādējādi sasniegt plašu auditoriju.

 

Mācību vizīte Kemnicā, 2022. gada maijs

2022. gada maijā visi projekta dalībnieki tikās mācību vizītē Vācijā, Kemnicā. Sanāksmi vadīja projekta vadošais partneris solaris FZU, un viesu vidū bija projekta partneri no Latvijas, Portugāles un Rumānijas.

Pirmā projektu diena sākās Kemnicas pilsētas ES birojā, kur apmeklētāji uzzināja daudz jauna par Kemnicas vēsturi, veica nelielu ekskursiju pa rātsnamu un baudīja skatus no torņa pār pilsētu.

Nākamās dienas tika pavadītas solaris FZU telpās, kur galvenā uzmanība tika pievērsta bērnu un jauniešu izglītošanai, un projekta dalībnieki mācījās un apsprieda, kā aptvert dažādas jauniešu intereses tā, lai tas radītu pozitīvu ietekmi uz sabiedrību. Viesi varēja iejusties skolēnu lomās un paši izjust mācību procesu. Piemēram,  Kosmonautenzentrum "Sigmund Jähn" (Kosmosa centrs "Sigmund Jähn") grupa varēja pārbaudīt savas spējas kļūt par astronautiem, kā arī izmēģināt komandas saliedēšanas aktivitātes, piemēram, loka šaušanu. Nākamajā dienā dalībnieki apmeklēja  solaris Jugend- und Umweltwerkstätten (Izglītība). Jaunatnes un vides centrs), kur veica dažus ķīmiskus eksperimentus, izveidoja sensorus mitruma noteikšanai podiņos augošu augu augsnē un ar rokām darināja “saules ziedus”, kas rotē, pakļaujoties saulei.  Deutsches SPIELEmuseum (Vācijas spēļu muzejā) projekta komandai bija ekskursija gida pavadībā, kurā viņi uzzināja dažus interesantus faktus no spēļu vēstures un apskatīja unikālus eksponātus, taču galvenā aktivitāte bija darbnīca ar spēļu izstrādātāju Ronaldu Hildu, ar kuru kopā dalībnieki veidoja savas spēles un apguva pamattehnikas un spēļu izstrādes mehānismus. Vizītes pēdējā dienā grupa piedalījās “Kaimiņu dienā”  Mehrgenerationenhaus Chemnitz (vairāku paaudžu nams Chemnitz) un palīdzēja tās dārzā iestādīt ābeli. Pēc tam, kā pēdējo aktivitāti pirms uzturēšanās beigām, dalībnieki izmēģināja monotipēšanas darbnīcu  Chemnitzer Kunstfabrik (Chemnitz Art Factory) un radīja savus mākslas darbus.

Nākamā Explore+ sanāksme notiks 2022. gada jūnijā Faro, Portugālē, kur tiks apspriestas nākamās projekta aktivitātes un mērķi, pirms pēdējās sanāksmes Rumānijā 2023. gadā.

Mācību vizīte Cēsīs 2022. gada aprīlī

Kā padarīt STEM jomas mācību priekšmetus interesntākus jauniešiem? Tas ir jautājums, kas bieži tiek uzdots dažādās izglītības iestādēs visā pasaulē. Lai diskutētu par šo tēmu un izmēģinātu dažādas ar STEM jomu saistītas mācību aktivitātes, 2022. gada aprīlī skolēni un izglītības darbinieki no Latvijas, Vācijas, Rumānijas un Portugāles tikās Cēsīs, Latvijā, lai piedalītos mācību vizītē Erasmus+ projekta “Explore+” ietvaros.

Projekta partneri no Cēsīm bija sagatavojuši interesantu mācību programmu 3 dienu garumā, kas ietvēra gan mācību, gan atpūtas aktivitātes. Vizītes laikā īstenotie mācību pasākumi bija saistīti ar kosmosa izziņas tēmām, piemēram, infografiku veidošana par kosmosa misiju Apollo 11, Mēness rovera programmēšana, raķešu veidošana, kas vēlāk tika praktiski testētas un izmēģinātas u.c. aktivitātes.
Šie mācību uzdevumi apliecināja, kā skolotāji var mācīt matemātiku, fiziku, programmēšanu un informātiku, vienlaikus mācot par kosmosu un attīstot dažādas prasmes skolēniem, piemēram, informācijas analīzi un strukturēšanu. Pēc mācību uzdevumu veikšanas dalībnieki bija nopelnījuši brīvo laiku, kas tika pavadīts ekskursijā pa Cēsu pili gida pavadībā. Tāpat dalībniekiem bija iespēja apskatīt 8. – 10. gadsimtā veidotās Āraišu ezerpils rekonstrukciju, kā arī iepazīties ar uzsākto Cēsu Kosmosa izziņas centra būvniecības procesu. Taču vizītes spilgtākais notikums varētu būt latviešu tautas mūzikas priekšnesums vietējo mākslinieku izpildījumā, kuri bija ģērbušies latviešu tautas tērpos un spēlēja latviešu tradicionālos mūzikas instrumentus.
Pēc tam viesiem bija iespēja izmēģināt arī latviešu tradicionālās deju spēles. Nākamo projekta partneru sanāksmi organizēs organizācija solaris FZU Vācijas pilsētā Kemnicā 2022. gada maijā.
 

Mācību vizīte Faro 2022. gada martā

No 2022. gada 7. līdz 9. martam Faro, Portugālē, norisinājās mācību vizīte, kuru organizēja projekta dalībnieki no Portugāles un kurā piedalījās pārstāvji no Latvijas, Rumānijas un Vācijas.

Pirmajā projekta dienā visi¬¬ projekta dalībnieki tika iesaistīti iesildīšanās spēlē, kas bija īpašs izaicinājums, jo vajadzēja atrast dažādus grafiti un slēptās zīmes Faro centrā. Izaicinājums bija interesants veids, kā iepazīt pilsētu un iepazīt tās vēsturi, arhitektūru un apskates vietas.  Pēc pilsētas spēles izspēlēšanas projekta dalībnieki devās uz Faro pilsētas Domi, kur tika prezentēts projekts “MI.MOMO.FARO”. Izmantojot šo izglītības projektu, skolēni platformā Mincecraft Education atveido Faro modernisma arhitektūras ēkas.

Pēc projekta prezentācijas partnerorganizāciju pārstāvji brauca ar laivu un devās uz Kulatras salu, kur viņiem tika prezentēts projekts “Culatra 2030”, kura ietvaros ir paredzēts uzstādīt saules paneļus lielākajā daļā salas iedzīvotāju māju un zvejnieku laivu.
Šīs mācību vizītes laikā kļuva skaidrs, cik ļoti tādas vietas kā  kādreizējā romiešu luksusa villa Milreu vai Faro skolas iemieso vietējās kopienas vēsturi un kultūru. Piemēram, Museu Zer0, kas ir ierīkots kādreizējā pārtikas ražotnē, kas šobrīd tiek pārveidota par mediju mākslas muzeju un ir paredzēta, lai kļūtu par alternatīvu telpu māksliniekiem un citiem radošiem cilvēkiem.

Pēdējā mācību vizītes dienā dalībnieki apmeklēja Paulo Pires prezentāciju par tēmu “Kultūra ir Eiropas dvēsele”, kas notika vienā no vietējām skolām, un uzzināja par kultūras un demokrātijas saistību Eiropā. Trīs dienu ceļojuma izvērtēšanas gaitā projekta dalībnieki pārrunāja arī turpmākās pieejas un aktivitātes, kas tiks īstenotas projekta ietvaros, lai padarītu kultūru vairāk redzamu. Šīs sarunas noteikti tiks turpinātas arī citu Explore+ projekta dalībnieku sanāksmēs.  Tāpēc uzmanība tika pievērsta dabaszinātņu un mākslas jomas priekšmetu savstarpējai saistībai, zinātkārei, izpētei un radošumam.

Klātienes tikšanās Kemnicā 2021. gada oktobrī

Pirmā projekta partneru klātienes tikšanās notika 2021. gada 21. un 22. oktobrī Vācijas pilsētā Kemnicā, un to vadīja projekta vadošais partneris - organizācija solaris FZU. Tikšanās laikā partneri kopīgi vienojās, kā sasniegt projekta mērķus. Projekta dalībnieku mērķis ir izstrādāt un pielietot mācību metodes, izmēģināt dažādas STEM izglītības aktivitātes un stratēģijas, izstrādāt rīku komplektu un atvērtu tiešsaistes profesionālās pilnveides kursu (MOOC) skolotājiem, kā arī organizēt starptautisku zinātnes konferenci. Lai to visu paveiktu, ir jāattīsta un jātestē dažādas zināšanas un rīki, ko izmanto projektā iesaistīto valstu izglītības iestādes un kultūras institūcijas, lai radītu iespēju mācīties no citu organizāciju pieredzes un izmantot šīs idejas nacionālā mērogā.

Vācijas partnerim solaris FZU ir liela pieredze un iespējas šajā jomā, jo šī organizācija nodrošina bērnu un jauniešu ārpusskolas izglītības aktivitātes. Piemēram, organizācija veido jauniešu darbnīcas par tehnoloģijām, vidi un ilgtspējību, uztur un attīsta mākslas un kosmosa izpētes centrus.  Taču šobrīd arī Latvijā jauniešiem ir pieejama kosmosa izpētes izglītība, jo tiek veidots Kosmosa izziņas centrs, kurā skolēniem būs pieejamas tālākizglītības un ārpusskolas nodarbības par mācību saturu, kas ir saistīts ar dažādiem mācību priekšmetiem.

 

Contact:

Graziela Hennig
solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt gGmbH Sachsen
Neefestraße 88, 09116 Chemnitz
+49 371 - 36 85 856
+49 371 - 36 85 510

Inhalt Seiteneigenschaft amPageNavType: ""

Inhalt Seiteneigenschaft amPageFreeProperty: ""

Inhalt Seiteneigenschaft amPagesExample: ""